Kom werken bij ventimonKom werken bij ventimon

Wij denken

duurzaam

Wij behouden waar het kan en vervangen waar het moet!

Het klimaat is in beweging. Extreme droogte, hittegolven en overstromingen zijn steeds meer aan de orde van de dag. Het is dan ook zo duidelijk als nu, wij zijn de laatste generatie die onherstelbare klimaatverandering kunnen voorkomen. Dit betekent dat er maximaal moet worden ingezet op het reduceren van CO2. Hier zet Ventimon dan ook bewust op in. 

Niet alleen door installaties toe te passen met een lage energielast, maar ook met een lage milieu impact. Hierbij kijkt Ventimon niet alleen naar het zo hoogwaardig mogelijk inzetten van hergebruikt materiaal. Het gaat ook over het materiaalgebruik van nieuw materiaal dat wordt ingebracht, het toekomstscenario van de materialen en de reductie van de totale CO2. Want uiteindelijk is het doel om de CO2-voetafdruk te verkleinen en verdere opwarming van de aarde tegen te gaan.

‘Door in het ontwerp rekening te houden met de functionele en technische levensduur van producten en materialen, minimaliseren wij verspilling in de gebruiksfase.’
Heino Smits

Ventimon belooft:

  • Wij ontwikkelen installaties met modulaire componenten die eenvoudig te vervangen of upgraden zijn.
  • Wij selecteren materialen die gerecycleerd of hernieuwbaar zijn en die aan het einde van hun levensduur gemakkelijk kunnen worden verwerkt.
  • Wij implementeren standaardisering in componenten om vervanging en onderhoud in de toekomst te vereenvoudigen.

Mooi al die beloftes, maar dan? Ventimon zegt niet alleen wat we gaan doen. Nee, wij doen ook wat we gezegd hebben. Hoe dan? Meetbaarheid en bestuurbaarheid van het begrip circulariteit is essentieel om de gestelde ambities werkelijkheid te maken. Alleen op deze manier kunnen wij bewuste keuzes maken op circulariteit en zijn keuzes achteraf verifieerbaar en aantoonbaar voor u als opdrachtgever.

Circulaire installaties

Ventimon zet in op systemen die ontworpen en geïmplementeerd zijn volgens de principes van de circulaire economie. Dit houdt in dat er bij het ontwerp, de constructie en het gebruik van deze installaties rekening wordt gehouden met:

Gebruik van gerecycleerde of hernieuwbare materialen

Het gebruik van hernieuwbare en gerecycleerde materialen heeft de voorkeur boven nieuwe, primaire grondstoffen. Hierdoor wordt de afhankelijkheid van eindige bronnen verminderd en wordt het gebruik van reeds beschikbare materialen gemaximaliseerd.

Energie-efficiëntie

De installaties worden efficiënt ontworpen met het oog op energiebesparing, wat resulteert in lagere operationele kosten en minder milieubelasting.

Eenvoudige demontage en recycling

Installaties worden ontworpen voor een lange levensduur, zijn modulair en makkelijk te repareren, upgraden en demonteren. Dit maakt het mogelijk om de installaties aan te passen aan veranderende behoeften zonder complete vervanging.

Productieproces

Er wordt efficiënt omgegaan met hulpbronnen, energie en water en er wordt gestreefd naar het minimaliseren van de productie van afval tijdens de uitvoering. Minder afval op de bouwplaats door de inzet van prefab onderdelen, afvalscheiding en registratie op elke bouwplaats. Hiermee reduceren wij jaarlijks grote hoeveelheden afval.

Einde Levenscyclus

Aan het einde van hun levenscyclus worden de installaties niet vernietigd, maar gekeken hoe onderdelen hergebruikt, gerepareerd of gerecycled kunnen worden.

Onderbouwen milieuprestaties

Van alle projecten leveren wij een materiaal paspoort, door middel van BCI Gebouw. Hiermee rapporteren wij op onze CO2 impact in scope 3. Daarnaast maken wij middels de BCI berekeningen ook de MKI score  van onze toegepaste installaties in beeld.

‘We maken een gebouw voor mensen, een gebouw waarin welzijn de basis is. Dit met een zo’n laag mogelijke milieu impact.’
Rick Hermanussen